Chính Sách Riêng Của NBET

1.Thu thập thông tin cá nhân: 

NBET có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn truy cập và sử dụng nền tảng. Thông tin cá nhân này có thể bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ IP, thông tin về trình duyệt và hệ điều hành, và các dữ liệu khác liên quan đến việc sử dụng NBET. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo các quy định pháp luật và áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp.

2.Sử dụng thông tin cá nhân: 

– NBET sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp và cải thiện các dịch vụ của chúng tôi, để liên lạc và tương tác với bạn, để cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ mới, và để tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định.

3.Chia sẻ thông tin cá nhân: 

– NBET không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất cứ bên nào trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc theo yêu cầu pháp luật. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi để hỗ trợ hoạt động của nền tảng, nhưng họ chỉ được sử dụng thông tin đó theo hướng dẫn của chúng tôi và không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào khác.

4.Bảo mật thông tin cá nhân: 

– Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát, lạm dụng, truy cập trái phép hoặc tiết lộ không đúng. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối của thông tin trên internet và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân.

5.Quyền truy cập và chỉnh sửa: 

– Bạn có quyền yêu cầu truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình. Nếu bạn muốn thực hiện các quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trong Chính sách này.

6.Sử dụng cookie: 

– NBET có thể sử dụng cookie và các công nghệ tương tự để thu thập thông tin và cải thiện trải nghiệm của người dùng. Bằng cách sử dụng nền tảng NBET, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi.

7.Liên kết đến trang web bên thứ ba: 

– NBET có thể chứa liên kết đến trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách riêng tư của các trang web này. Việc sử dụng các liên kết này là trách nhiệm của bạn và chúng tôi khuyến nghị bạn đọc kỹ chính sách riêng tư của từng trang web.

8.Thay đổi chính sách: 

– NBET có quyền thay đổi Chính sách Riêng tư này theo quyết định của chúng tôi. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được công bố trên nền tảng NBET và có hiệu lực từ ngày công bố. Việc tiếp tục sử dụng nền tảng NBET sau khi có các thay đổi này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và tuân thủ Chính sách Riêng tư mới.