Điều Khoản Sử Dụng Của NBET

1.Chấp nhận Điều Khoản: 

– Bằng cách truy cập và sử dụng NBET, bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các Điều Khoản Sử Dụng này. 

– Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng ngừng sử dụng NBET.

2.Tuổi tác:  

– Đẻ sử dụng Nbet, bạn phải đạt đủ tuổi pháp lý để ký kết hợp đồng và tuân thủ các quy định pháp luật tương ứng. 

– Nếu bạn chưa đủ tuổi, bạn cần có sự đồng ý và sự giám sát của phụ huynh hoặc người giám hộ.

3.Tài khoản và thông tin cá nhân: 

– Để truy cập và sử dụng một số tính năng của NBET, bạn có thể cần đăng ký một tài khoản và cung cấp thông tin cá nhân chính xác, đầy đủ và hiện tại. 

– Bạn chịu trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản của mình và không được chia sẻ thông tin đăng nhập của mình với bất kỳ ai khác. 

– Bạn cũng chịu trách nhiệm đối với tất cả hoạt động xảy ra trên tài khoản của mình.

4.Quyền sở hữu trí tuệ: 

– Tất cả các quyền sở hữu liên quan đến NBET, bao gồm nhưng không giới hạn đến bản quyền, thương hiệu, biểu trưng và công nghệ, thuộc về chủ sở hữu của NBET hoặc các bên thứ ba có liên quan. 

– Bạn không được sao chép, phân phối, tái sản xuất, công bố công khai, sửa đổi hay tạo ra các tác phẩm phái sinh từ bất kỳ nội dung nào trên NBET mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ chủ sở hữu.

5.Sử dụng hợp pháp: 

– Bạn cam kết sử dụng NBET chỉ cho các mục đích hợp pháp và tuân thủ tất cả các quy định pháp luật hiện hành. 

– Bạn không được sử dụng NBET để phạm pháp, gây hại, quấy rối, đe dọa, xâm phạm quyền riêng tư hoặc xâm phạm các quyền khác của người khác. 

– Bạn cũng không được sử dụng NBET để tạo, truyền tải hoặc lưu trữ bất kỳ nội dung gây phản cảm, đồi trụy, kích động hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào.

6.Trách nhiệm người dùng: 

– Bạn chịu trách nhiệm đối với tất cả nội dung bạn đăng tải, chia sẻ hoặc truyền tải thông qua NBET. 

– Bạn xác nhận rằng bạn có đủ quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng các nội dung này và bạn không vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào. 

– NBET không chịu trách nhiệm và không có nghĩa vụ kiểm duyệt, xác nhận hoặc chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp hoặc đáng tin cậy của bất kỳ nội dung nào được đăng tải bởi người dùng.

7.Bảo mật thông tin: 

– NBET cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật của NBET. Tuy nhiên, không có hình thức truyền thông trực tuyến nào là an toàn tuyệt đối. 

– Bạn chịu rủi ro về việc sử dụng NBET và chia sẻ thông tin cá nhân của mình, NBET không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn.

8.Giới hạn trách nhiệm:

– NBET không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc hậu quả nào, bao gồm nhưng không giới hạn đến thiệt hại về dữ liệu, lợi nhuận, danh tiếng hoặc tổn thất kinh doanh, phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng NBET.

9.Thay đổi và chấm dứt: 

– NBET có quyền thay đổi, điều chỉnh hoặc chấm dứt bất kỳ phần nào của NBET hoặc dịch vụ liên quan mà không cần thông báo trước. 

– NBET cũng có quyền từ chối hoặc hạn chế quyền truy cập của bạn vào NBET nếu bạn vi phạm Điều Khoản Sử Dụng này hoặc vi phạm các quy định pháp luật hiện hành.

10.Liên kết và nội dung bên thứ ba: 

– NBET có thể chứa liên kết tới các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba. NBET không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc hoạt động của các trang web hoặc dịch vụ này. 

– Việc sử dụng các liên kết và tương tác với nội dung bên thứ ba là trách nhiệm và rủi ro của bạn.

11.Điều khoản chung: 

– Điều Khoản Sử Dụng này đại diện cho toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và NBET liên quan đến việc sử dụng NBET và thay thế tất cả các thỏa thuận trước đây hoặc đồng thời hiện hành giữa các bên. 

– Bất kỳ sự từ chối hoặc trì hoãn trong việc thực hiện bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào trong Điều Khoản Sử Dụng này sẽ không được hiểu là một từ chối vĩnh viễn hoặc miễn trừ quyền hoặc điều khoản đó