Điều Khoản và Điều Kiện Của Nbet

Chào mừng bạn đến với Nbet! Trang web và dịch vụ của chúng tôi được cung cấp dưới Điều Khoản và Điều Kiện. Vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản này trước khi sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Bằng việc tiếp tục sử dụng Nbet, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện dưới đây:

  • Chấp nhận sử dụng:

– Bằng cách truy cập và sử dụng Nbet, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các quy định và điều kiện được nêu trong tài liệu này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, bạn không nên sử dụng Nbet.

  • Tuổi tác:

– Bạn phải đủ 18 tuổi hoặc có độ tuổi hợp pháp để sử dụng Nbet hoặc có sự cho phép từ phụ huynh hoặc người giám hộ nếu bạn chưa đủ tuổi.

  • Bảo mật thông tin: 

– Nbet cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Bạn đồng ý rằng các thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho Nbet là chính xác và đầy đủ. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

  • Sử dụng dịch vụ:

– Bạn chỉ được sử dụng nbet cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Bạn không được sao chép, phân phối, sửa đổi hoặc khai thác bất kỳ phần nào của nbet mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ nbet.

  • Nội dung người dùng:

– Khi bạn chia sẻ hoặc tải lên nội dung trên Nbet, bạn đồng ý rằng bạn sở hữu hoặc có quyền hợp pháp để chia sẻ nội dung đó. Bạn cũng đồng ý rằng Nbet có quyền kiểm duyệt, xoá hoặc sửa đổi bất kỳ nội dung nào mà chúng tôi cho rằng vi phạm ĐK&ĐC này hoặc có thể gây hại cho cộng đồng người dùng.

  • Trách nhiệm cá nhân: 

– Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc sử dụng nbet và hành vi của bạn khi sử dụng dịch vụ. Bạn đồng ý không sử dụng Nbet để vi phạm bất kỳ luật pháp nào hoặc gây tổn hại đến quyền và lợi ích của người khác.

  • Bất kỳ thay đổi: 

– Nbet có quyền thay đổi hoặc cập nhật ĐK&ĐC này theo ý muốn của chúng tôi. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được thông báo trước hoặc thông qua cập nhật trên trang web của chúng tôi. Việc tiếp tục sử dụng Nbet sau khi có thay đổi ĐK&ĐC này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi đó.

  • Giới hạn trách nhiệm: 

– Nbet không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, trừ khi có quy định pháp luật bắt buộc.